Cari, Download, Beres!

[Format PDF] Terjemah + Makna Pego Kitab Taisirul Khallaq Fi Ilmi Al-Akhlaq

Makna Pego

Terjemahan


MUKADDIMAH 

Segala puji bagi Allah Yang Maha Mulia Lagi Maha Pecipta Dan rahmat dan  sejahtera kepada Penghulu kita Nabi Muhammad SAW yang diutus untuk  menyempurnakan akhlak mulia dan Rahmat dan sejahtera juga buat keluarga dan  sahabatnya selama mengalirnya pena dalam meringkas dan menjelaskan di lembaran-lembaran kertas. 

Adapun kemudian :Maka ini adalah ringkasan pada Ilmu Akhlaq Diniyah yang  saya buat untuk para Pelajar Tahun Pertama Al-Azhar dan saya namakan TAISIRUL  KHALAQ FIL ‘ILMI AKHLAQ, maka saya ucapkan : “Dan dengan Allah itu  pemeliharaan dan dengan kekuasaanNya Penyempurnaan nikmat. 

Ilmu Akhlaq adalah pegertian dari kaedah-kaedah (aturan-aturan) memperbaiki  hati dan semua anggota. 

Subjeknya membicarakan budi pekerti dari segi berhias dengan kebaikan-  kebaikan dan mengosongkan keburukan-keburukan. 

Tujuannya baik hati dan selurauh panca indra di Dunia dan Kemenangan dengan tinggi  kedudukan di Akhirat. 

Download :
Makna Pego (Via PC) | (Via HP)

Download :
Terjemahan (Via PC) | (Via HP)

Labels: Buku Terjemahan, Format PDF, Kitab Akhlaq, Kitab Digital, Makna Pego, Terjemahan Kitab

Thanks for reading [Format PDF] Terjemah + Makna Pego Kitab Taisirul Khallaq Fi Ilmi Al-Akhlaq. Please share...!

0 Comment for "[Format PDF] Terjemah + Makna Pego Kitab Taisirul Khallaq Fi Ilmi Al-Akhlaq"

Back To Top